כל אדם המעוניין לקבל רישיון עסק בישראל מחויב נכון להיום, לפי תקנות חוק רישוי עסקים, לקבל אישור מיוחד מטעם שירותי הכבאות. האישור מתקבל בדרך כלל לאחר תהליך מסודר שבתחילתו אנשי המקצוע של שירותי הכבאות בודקים את בית העסק ומקבלים החלטות בנוגע לציוד המיגון, האיתור, הגילוי וכיבוי האש שיש להתקין במקום. לאחר שמגיש הבקשה לרישיון עסק מבצע את כל הסידורים הקשורים לבטיחות אש ומתקין מערכות כיבוי אש כנדרש, בודקים שירותי הכבאות את בית העסק פעם נוספת ואם הכול הותקן כדרוש, ניתן האישור הנכסף. יש לציין כי במקרים מסוימים המפקח שאמון על בדיקות הציוד והמערכות ממליץ לרשות המקומית להעניק לבעל העסק אישור זמני בלבד ולא אישור קבוע, עד למילוי כל הדרישות בפרק זמן מסוים. אם בביקורת החוזרת מתברר שסידורי האש הדרושים לא בוצעו כהלכה, יופק דו"ח ליקויים וייתכן מאוד שהרישיון יישללאילו מערכות כיבוי אש יש להתקין במבנים עסקיים?

מאחר שעסקים שונים מציבים למערכות כיבוי האש אתגרים שונים שהן צריכות להתמודד עמם, הרי שלכל סוג עסק ישנם תקנים משלו ודרישות שונות לרישוי עסקים מבחינת מכבי האש. כך, לדוגמה, הדרישות ממבנה שבו מתנהל עסק המתמחה באחסון דלקים שונות לחלוטין מהדרישות ממבנה שמתנהל בו עסק לממכר נעליים, לצורך העניין, מכיוון שהוא יזדקק למערכות כיבוי אש אחרות לגמרי. אופי העסק, שטחו, מיקומו ותחום העיסוק שלו, ישפיעו, בין השאר, על כמות המטפים שיש להחזיק במקום, אורך הגלגלון, מספר הגלגלונים ועוד. ישנם, למשל, עסקים שיחויבו בהתקנת ספרינקלרים, אחרים יחויבו בהתקנת מערכות גילוי אש למנדפים ועוד. סך הכול ישנן עשר קבוצות הכוללות את כל סוגי העסקים, כאשר כל קבוצה דורשת סידורי בטיחות אש אחרים. בין היתר מדובר בקבוצות הבאות: מזון, מים ופסולת, רכב ותעבורה, דלק ואנרגיה, שירותי שמירה ואבטחה ונשק ותחמושת

בניית המבנה


יש לציין כי ישנם מבנים מסוימים, כמו לדוגמה מוסכים, שאת השלד שלהם יש לבנות מחומרים העמידים לאש. במקרים אלה לא ניתן יהיה להסתפק בהתקנת מערכות לכיבוי אש לאחר הקמת המבנה או ברכישת מטפים כדי לקבל את רישיון העסק. בנוסף, במקרה של בתי עסק מסוימים, ישנן תקנות מסוימות הנוגעות לאופן שבו יקום המבנה מבחינת חלוקת החלל, שמטרתן למנוע הקמת מבנה שעלול להפוך למלכודת מוות במקרה של דליקה. כמו כן, ישנן תקנות הנוגעות לסוגי הסחורות שמותר או אסור לאחסן במבנה. אם במוסכים עסקינן, הרי שאם מדובר לצורך העניין במוסך ששטחו לא עולה על 1,000 מ"ר, מבחינת החוק חל איסור מוחלט לאחסן בו צמיגים. במחסן צמיגים, לעומת זאת, יש להתקין מערכת לגילוי עשן ואש בהתאם לת"י 1220 חלק 3 כשאת המערכת יש להתקין בכל חלקי המבנה.

לקבלת פרטים נוספים על כיבוי אש ומניעת דליקות במבנים עסקיים, אתם מוזמנים ליצור קשר עוד היום עם אנשי המקצוע המומחים של חברת אלפיין סיסטמס מיגון אש בע"מ בטלפון מספר 072-3251558